به روز شده در تاریخ 1400/03/19 ساعت 12:48 
Skip Navigation Links > اطلاعیه ها > شرح اطلاعیه
اطلاعیه شماره 203
تاریخ انتشار: 1395/11/04 ساعت: 15:12:18
قابل توجه مشترکین محترم پروژه مروارید غرب موضوع: تثبیت وضعیت مشترکین پروژه در واحدهای تعریف شده
قابل توجه مشترکین محترم پروژه مروارید غرب
موضوع: تثبیت وضعیت مشترکین پروژه در واحدهای تعریف شده
سلام علیکم،
احتراماً، در خصوص به آگاهی می رساند:
1- درباره مشترکین بلوک C (شامل 192 نفر) با انجام فراخوان، از تاریخ 16/8/95 لغایت 14/9/95 به دفتر مرزداران دعوت و پس از رسیدگی به مغایرتهای ریالی، مقداری و فیزیکی، واحدهای آنان در پروژه تعیین و تثبیت شده است.
2- در خصوص مشترکین تعیین واحد شده بلوکهای B1,B2,A1,A2، جمعاٌ شامل 552 نفر، ضمن بررسی پرونده ها مشاهده میگردد که تعداد 41 مشترک بلوکهای مذکور از مغایرتهای جدی برخوردارند، بنابر مراتب آمده این تعداد از تاریخ 11/10/95 لغایت 15/10/95 به دفتر مرزداران دعوت و به غیر از 2 نفر، جمعاٌ 39 نفر دارای وضعیت معارض تعیین تکلیف و پس از این مرحله، مجموعه مشترکین بلوکهای مذکور نیز ازحیث تعیین واحد تثبیت شده اند.
3- در آخرین مرحله با تمرکز بر وضعیت 201 مشترک تعیین واحد نشده در پروژه مذکور، اقدامات ذیل از روز شنبه 2/11/95 آغاز شده است:
3-1) بررسی وضعیت پرونده مشترکین
3-2) تهیه نرم افزار انتخاب واحد براساس امتیازبندی وضعیت اشخاص و امتیازبندی واحدهای مسکونی موجود و امکان انتخاب مشترکین با امتیاز بالاتر نسبت به امکان انتخاب بهترین واحد تذکار) شاخصهای امتیاز بندی مشترکین شامل تاریخ قرارداد، مبلغ واریزی و نسبت واریزی به مبلغ کل قرارداد و شاخصهای رتبه بندی واحدها، شامل شماره طبقه، نورگیری، چشم انداز، کیفیت جانمایی واحد در طبقه، واحدپذیری کمتر در طبقه، عدم اشرافیت واحدهای بلوکهای مجاور و برخورداری از تراس اختصاصی میباشد.
3-3) در ادامه نرم افزار تهیه شده بصورت آزمایشی انتخاب واحد مشترکین تعیین واحد نشده را انجام و در پایان این مرحله عملکرد سیستم در حضور هیئت مدیره بلوکها ارزیابی و درصورت تأیید، گزارش تعیین واحدهای انجام شده در تاریخ 13/11/95 منتشر و به مشترکین ذینفع(تعیین واحد نشده ها) منعکس خواهد شد.
3-4)در آخرین اقدام برای رسیدگی به اعتراضات احتمالی کلیه اعضاء و از جمله مشترکین مشمول بند 3-3 ، یکهفته زمان از تاریخ
16/11/95لغایت23/11/95 تعیین و پس از اتمام مراحل رسیدگی، کلیه اعضاء در واحدهای مسکونی پروژه تثبیت خواهند شد.
روابط عمومی دفتر نمایندگی
 
 
 
 
تعداد بازدید:14,395
 
 
-
.:: كليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر نمایندگی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران مي‌باشد ::.