به روز شده در تاریخ 1400/03/19 ساعت 12:48 
Skip Navigation Links > اطلاعیه ها
اطلاعیه شماره 205
تاریخ انتشار: 1395/12/22
قابل توجه مشترکین محترم پروژه مروارید غرب، اعلام تعیین تکلیف مشترکین فاقد واحد ...
اطلاعیه شماره 204
تاریخ انتشار: 1395/11/23
قابل توجه مشترکین محترم پروژه مروارید غرب: رسیدگی به اعتراضات مشترکین پروژه در واحدهای تعریف شده ...
اطلاعیه شماره 203
تاریخ انتشار: 1395/11/04
قابل توجه مشترکین محترم پروژه مروارید غرب موضوع: تثبیت وضعیت مشترکین پروژه در واحدهای تعریف شده ...
اطلاعیه شماره 202
تاریخ انتشار: 1395/09/13
قابل توجه مشترکین محترم بلوک C پروژه مروارید غرب ...
اطلاعیه شماره 201
تاریخ انتشار: 1395/08/12
فراخوان اعضاء بلوک C، بمنظور ابلاغ کاردکس مالی و تعیین تکلیف بدهکاری و بستانکاری هریک از اعضاء براساس فرمول محاسبات جدید ...
اطلاعیه شماره 200
تاریخ انتشار: 1395/08/08
نتیجه انتخابات اعضای هیات مدیره بلوک های B1 , C مروارید غرب ...
اطلاعیه شماره 199
تاریخ انتشار: 1395/08/03
شرح اقدامات در مورد مشترکین پروژه مروارید غرب ...
اطلاعیه شماره 198
تاریخ انتشار: 1395/07/27
فراخوان مشترکین بلوکهای C و B1 پروژه مروارید غرب ...
اطلاعیه شماره 197
تاریخ انتشار: 1395/07/13
احتراماً، پیرو اطلاعیه شماره 192 و اعلام زمان حضور مشترکین تعیین واحد شده پروژه مذکور، جهت بررسی و تکمیل پرونده های مربوطه، 59 نفر از مشترکین به شرح لیست ضمیمه، تاکنون مراجعه نکرده اند، لذا بدین وسیله از آنان دعوت بعمل آمده، تا روز دوشنبه، مورخ 19/7/95، به آدرس: بلوار مرزداران - خیابان سرسبزشمالی - پلاک 24 - ساختمان مرزداران، مراجعه نمایند. ...
اطلاعیه شماره 196
تاریخ انتشار: 1395/06/10
فراخوان مشترکین پروژه اراضی باغستان شفق ...
اطلاعیه شماره 195
تاریخ انتشار: 1395/06/09
پیرامون صورتجلسه تنظیمی با متهم رضا ریاضی در مورد پروژه مروارید غرب ...
اطلاعیه شماره 194
تاریخ انتشار: 1395/06/07
تثبیت واحد برای اعضای تعیین واحد شده و تعیین واحد برای 204 عضو تعیین واحد نشده پس از اتمام فراخوان و ...
اطلاعیه شماره 193
تاریخ انتشار: 1395/05/26
تعیین تکلیف مشترکین تعیین واحد نشده پروژه مروارید غرب ...
اطلاعیه شماره 192
تاریخ انتشار: 1395/05/25
در راستای تعیین تکلیف نهایی وضعیت مشترکین پروژه مروارید غرب، تدابیر لازم با لحاظ مساعدت به مشترکین به شرح تعیین و بدینوسیله آگهی می‌گردد: ...
اطلاعیه شماره 191
تاریخ انتشار: 1394/10/29
قابل توجه اعضاء هیئت مدیره بلوک های پروژه مروارید غرب اولین نشست فیمابین کلیه اعضاء هیئت مدیره بلوک های پروژه مذکور با نماینده دادگاه رأس ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 6/11/94 در محل سالن اجتماعات بلوک C برگزار می شود ...
اطلاعیه شماره 190
تاریخ انتشار: 1394/10/28
قابل توجه مشترکین محترم پروژه مروارید غرب : اعلام نتایج رای گیری انتخابات هیئت مدیره بلوک های پروژه مروارید غرب ...
اطلاعیه شماره 189
تاریخ انتشار: 1394/09/29
دعوت به مراسم انتخاب اعضاء هیات مدیره پروژه مروارید غرب ...
اطلاعیه شماره 188
تاریخ انتشار: 1394/08/30
پیرو اطلاعیه شماره 177 لیست سی نفر دیگر از مشترکین بلاتکلیف پروژه‌های مربوط به متهم غلامرضا فروغی، جهت تسویه نقدی ، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 187
تاریخ انتشار: 1394/08/26
لیست سی نفر دیگر از مشترکین بلاتکلیف پروژه های مربوط به متهم غلامرضا فروغی، جهت تسویه نقدی ، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 186
تاریخ انتشار: 1394/08/25
لیست سی نفر دیگر از مشترکین بلاتکلیف پروژه‌های مربوط به متهم غلامرضا فروغی، جهت تسویه نقدی ، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 185
تاریخ انتشار: 1394/08/18
دعوت از اعضاء پروژه و ارائه گزارش مصور از پروژه، مقدمات انتخاب اعضاء هیئت مدیره بلوکها با هدف امکان ارتباط تنگاتگ بین اعضاء و عوامل مدیریتی و اجرایی پروژه ...
اطلاعیه شماره 184
تاریخ انتشار: 1394/07/28
احتراماً، پیرو اطلاعیه شماره 177 لیست بیست و پنج نفر دیگر از مشترکین بلاتکلیف پروژه‌های مربوط به متهم غلامرضا فروغی، جهت تسویه نقدی ، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد ...
اطلاعیه شماره 183
تاریخ انتشار: 1394/07/27
احتراماً، پیرو اطلاعیه شماره 177 لیست سی نفر دیگر از مشترکین بلاتکلیف پروژه‌های مربوط به متهم غلامرضا فروغی، جهت تسویه نقدی ، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 182
تاریخ انتشار: 1394/06/25
لیست هفدهمین گروه ، شامل 200 نفر از مشترکینی که یا در نظرسنجی شرکت ننموده اند یا به گزینه (ب) رأی داده بودند و پس از صدور اطلاعیه مذکور، نظر خود را تغییر داده و تقاضای تسویه نقدی نموده اند ...
اطلاعیه شماره 181
تاریخ انتشار: 1394/06/25
ضمن سپاسگزاری از حسن ظن و همکاری کلیه مشترکین محترم ، بدینوسیله لیست شانزدهمین گروه از مشترکین متقاضی واگذاری قدرالسهم مشتمل بر 150 نفر که با آنان بصورت کامل تسویه حساب نقدی شده است ، ذیلاً انتشار می یابد. ...
اطلاعیه شماره 180
تاریخ انتشار: 1394/03/17
قابل توجه مشترکین بلاتکلیف پروژه های مربوط به متهم غلامرضا فروغی پیرو اطلاعیه شماره 177 لیست بیست نفر دیگر از مشترکین بلاتکلیف پروژه های مربوط به متهم غلامرضا فروغی، جهت تسویه نقدی ، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 179
تاریخ انتشار: 1394/03/16
قابل توجه مشترکین بلاتکلیف پروژه های مربوط به متهم غلامرضا فروغی احتراماً، پیرو اطلاعیه شماره 177 لیست سی نفر دیگر از مشترکین بلاتکلیف پروژه‌های مربوط به متهم غلامرضا فروغی، جهت تسویه نقدی ، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 178
تاریخ انتشار: 1394/03/12
قابل توجه مشترکین بلاتکلیف پروژه های مربوط به متهم غلامرضا فروغی احتراماً، پیرو اطلاعیه شماره 177 لیست سی نفر دیگر از مشترکین بلاتکلیف پروژه‌های مربوط به متهم غلامرضا فروغی، جهت تسویه نقدی ، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 177
تاریخ انتشار: 1394/03/11
قابل توجه مشترکین بلاتکلیف پروژه های مربوط به متهم غلامرضا فروغی ...
اطلاعیه شماره 176 ، لیست چهاردهمین گروه
تاریخ انتشار: 1394/02/02
لیست چهاردهمین گروه از مشترکینی که با آنان تسویه حساب نقدی کامل شده است ...
اطلاعیه شماره 175 ، لیست شانزدهمین گروه
تاریخ انتشار: 1394/02/02
لیست شانزدهمین گروه شامل 150 نفر از مشترکینی که یا در نظرسنجی شرکت ننموده اند یا به گزینه ب رای داده بودند ...
اطلاعیه شماره 174: دسترسی به اطلاعیه های صادره
تاریخ انتشار: 1393/12/11
امکان دسترسی سهل و آسان به اطلاعیه های صادره ...
اطلاعیه شماره 173
تاریخ انتشار: 1393/11/28
با عنایت به اتمام عملیا ت ساختمانی بلوکهای B1 الی B4 ، B9 الی B12 و C6 الی C9 پروژه نگین غرب، در نظر می‌باشد، تحویل موقت واحدهای احداث شده به مشترکین مربوطه در روزهای آینده صورت پذیرد ...
اطلاعیه شماره 172
تاریخ انتشار: 1393/11/27
اعلام لیست پنجاه نفر دیگر از مشترکین بلاتکلیف پروژه های مربوط به متهم غلامرضا فروغی ...
اطلاعیه شماره 171 فراخوان متقاضیان تسویه نقدی
تاریخ انتشار: 1393/11/21
لیست شصت نفر دیگر از مشترکین بلاتکلیف پروژه های مربوط به متهم غلامرضا فروغی ، جهت تسویه نقدی ...
اطلاعیه شماره 170
تاریخ انتشار: 1393/11/21
لیست شصت نفر از مشترکین بلاتکلیف پروژه های مربوط به متهم غلامرضا فروغی، جهت تسویه نقدی ، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 169
تاریخ انتشار: 1393/09/29
احتراماً، پیرو اطلاعیه شماره 59، لیست پانزدهمین گروه ، شامل 100 نفر از مشترکینی که یا در نظرسنجی شرکت ننموده اند یا به گزینه (ب) رأی داده بودند و پس از صدور اطلاعیه مذکور، نظر خود را تغییر داده و تقاضای تسویه نقدی نموده اند، ذیلاً درج و بدینوسیله اعلام میدارد،مراتب به استحضار ریاست محترم دادگاه رسید، فرمودند با انتقال اسامی یادشدگان به لیست واگذاری موافقت می شود. موضوع بدینوسیله آگهی و اضافه می دارد اطلاعات تکمیلی در خصوص زمان و مکان مراجعه بمنظور تسویه نقدی متعاقباً اعلام می گردد. ...
اطلاعیه شماره 168
تاریخ انتشار: 1393/09/29
احتراماً، در اجرای اطلاعیه شماره 57 دائر بر اعلام فراخوان و برنامه زمانبندی مراجعه متقاضیان واگذاری قدرالسهم خود در پروژه مذکور و انجام تسویه حساب مالی، ضمن سپاسگزاری از حسن ظن و همکاری کلیه مشترکین محترم ، بدینوسیله لیست چهاردهمین گروه از مشترکین متقاضی واگذاری قدرالسهم مشتمل بر 150 نفر که با آنان بصورت کامل تسویه حساب نقدی شده است ، ذیلاً انتشار می یابد. مراتب، جهت استحضار آگهی می گردد. ...
اطلاعیه شماره 167 فراخوان مرحله هفتاد و دو متقاضیان واگذاری قدرالسهم
تاریخ انتشار: 1393/09/10
احتراماً، لیست هفتاد و دومین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 166 فراخوان مرحله هفتاد و یک متقاضیان واگذاری قدرالسهم
تاریخ انتشار: 1393/09/09
احتراماً، لیست هفتاد و یکمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 165 فراخوان مرحله هفتاد متقاضیان واگذاری قدرالسهم
تاریخ انتشار: 1393/09/05
احتراماً، لیست هفتادمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 164 فراخوان مرحله شصت و نهم متقاضیان واگذاری قدرالسهم
تاریخ انتشار: 1393/09/04
احتراماً، لیست شصت و نهمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 163 فراخوان مرحله شصت و هشتم متقاضیان واگذاری قدرالسهم
تاریخ انتشار: 1393/09/03
احتراماً، لیست شصت و هشتمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 162 فراخوان مرحله شصت و هفتم متقاضیان واگذاری قدرالسهم
تاریخ انتشار: 1393/09/02
احتراماً، لیست شصت و هفتمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 161 فراخوان مرحله شصت و ششم متقاضیان واگذاری قدرالسهم
تاریخ انتشار: 1393/08/28
احتراماً، لیست شصت و ششمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 160فراخوان مرحله شصت و پنجم متقاضیان واگذاری قدرالسهم
تاریخ انتشار: 1393/08/27
احتراماً، لیست شصت و پنجمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 159 فراخوان مرحله شصت و چهارم متقاضیان واگذاری قدرالسهم
تاریخ انتشار: 1393/08/26
لیست شصت و چهارمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 158
تاریخ انتشار: 1393/08/26
در اجرای اطلاعیه شماره 57 دائر بر اعلام فراخوان و برنامه زمانبندی مراجعه متقاضیان واگذاری قدرالسهم خود در پروژه مذکور و انجام تسویه حساب مالی، ضمن سپاسگزاری از حسن ظن و همکاری کلیه مشترکین محترم ، بدینوسیله لیست سیزدهمین گروه از مشترکین متقاضی واگذاری قدرالسهم مشتمل بر 300 نفر که با آنان بصورت کامل تسویه حساب نقدی شده است ، ذیلاً انتشار می یابد. مراتب، جهت استحضار آگهی می گردد. ...
اطلاعیه شماره 157 فراخوان مرحله شصت و سوم متقاضیان واگذاری قدرالسهم
تاریخ انتشار: 1393/08/25
احتراماً، لیست شصت و سومین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 156 فراخوان مرحله شصت و دوم متقاضیان واگذاری قدرالسهم
تاریخ انتشار: 1393/08/24
احتراماً، لیست شصت و دومین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 155 فراخوان مرحله شصت ویکم متقاضیان واگذاری قدرالسهم
تاریخ انتشار: 1393/08/21
لیست شصت و یکمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 154فراخوان مرحله شصت متقاضیان واگذاری قدرالسهم
تاریخ انتشار: 1393/08/17
احتراماً، لیست شستمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 153 فراخوان مرحله پنجاه و نهم متقاضیان واگذاری قدرالسهم
تاریخ انتشار: 1393/08/11
احتراماً، لیست پنجاه و نهمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 152
تاریخ انتشار: 1393/07/27
احتراماً، پیرو اطلاعیه شماره 59، لیست چهاردهمین گروه ، شامل 200 نفر از مشترکینی که یا در نظرسنجی شرکت ننموده اند یا به گزینه (ب) رأی داده بودند و پس از صدور اطلاعیه مذکور، نظر خود را تغییر داده و تقاضای تسویه نقدی نموده اند، ذیلاً درج و بدینوسیله اعلام میدارد،مراتب به استحضار ریاست محترم دادگاه رسید، فرمودند با انتقال اسامی یادشدگان به لیست واگذاری موافقت می شود. ...
اطلاعیه شماره 151
تاریخ انتشار: 1393/07/26
احتراماً، در اجرای اطلاعیه شماره 57 دائر بر اعلام فراخوان و برنامه زمانبندی مراجعه متقاضیان واگذاری قدرالسهم خود در پروژه مذکور و انجام تسویه حساب مالی، ضمن سپاسگزاری از حسن ظن و همکاری کلیه مشترکین محترم ، بدینوسیله لیست دوازدهمین گروه از مشترکین متقاضی واگذاری قدرالسهم مشتمل بر 250 نفر که با آنان بصورت کامل تسویه حساب نقدی شده است ، ذیلاً انتشار می یابد. ...
اطلاعیه شماره 150 فراخوان مرحله پنجاه و هشتم متقاضیان واگذاری قدرالسهم
تاریخ انتشار: 1393/07/15
احتراماً، لیست پنجاه و هشتمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 149 فراخوان مرحله پنجاه و هفتم متقاضیان واگذاری قدرالسهم
تاریخ انتشار: 1393/07/12
احتراماً، لیست پنجاه و هفتمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 148 فراخوان مرحله پنجاه و ششم متقاضیان واگذاری قدرالسهم
تاریخ انتشار: 1393/07/08
احتراماً، لیست پنجاه و ششمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 147 فراخوان مرحله پنجاه و پنجم متقاضیان واگذاری قدرالسهم
تاریخ انتشار: 1393/07/07
احتراماً، لیست پنجاه و پنجمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. از مشترکین محترم مربوطه تقاضا دارد به منظور اطلاع از زمان و مکان مراجعه به کارتابل شخصی امور مشترکین در سایت دفترنمایندگی شعبه36 مراجعه نمایند. ...
اطلاعیه شماره 146فراخوان مرحله پنجاه و چهارم متقاضیان واگذاری قدرالسهم
تاریخ انتشار: 1393/07/05
احتراماً، لیست پنجاه و چهارمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 145فراخوان مرحله پنجاه و سوم متقاضیان واگذاری قدرالسهم
تاریخ انتشار: 1393/07/02
لیست پنجاه و سومین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 144فراخوان مرحله پنجاه و دوم متقاضیان واگذاری قدرالسهم
تاریخ انتشار: 1393/06/31
لیست پنجاه و دومین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 143فراخوان مرحله پنجاه و یکم متقاضیان واگذاری قدرالسهم
تاریخ انتشار: 1393/06/29
لیست پنجاه و یکمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 142 لیست پنجاهمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم
تاریخ انتشار: 1393/06/26
لیست پنجاهمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 141لیست چهل و نهمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم
تاریخ انتشار: 1393/06/25
لیست چهل و نهمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 140
تاریخ انتشار: 1393/06/22
لیست سیزدهمین گروه ، شامل 150 نفر از مشترکینی که یا در نظرسنجی شرکت ننموده اند یا به گزینه (ب) رأی داده بودند و پس از صدور اطلاعیه مذکور، نظر خود را تغییر داده و تقاضای تسویه نقدی نموده اند، ذیلاً درج و بدینوسیله اعلام میدارد،مراتب به استحضار ریاست محترم دادگاه رسید، فرمودند با انتقال اسامی یادشدگان به لیست واگذاری موافقت می شود. ...
اطلاعیه شماره 139 لیست یازدهمین گروه از مشترکین تسویه شده
تاریخ انتشار: 1393/06/22
احتراماً، در اجرای اطلاعیه شماره 57 دائر بر اعلام فراخوان و برنامه زمانبندی مراجعه متقاضیان واگذاری قدرالسهم خود در پروژه مذکور و انجام تسویه حساب مالی، ضمن سپاسگزاری از حسن ظن و همکاری کلیه مشترکین محترم ، بدینوسیله لیست یازدهمین گروه از مشترکین متقاضی واگذاری قدرالسهم مشتمل بر 200 نفر که با آنان بصورت کامل تسویه حساب نقدی شده است ، ذیلاً انتشار می یابد. ...
اطلاعیه شماره 138قابل توجه مشترکین محترم پروژه نگین غرب فراخوان مرحله چهل و هشتم متقاضیان واگذاری قدرالسهم
تاریخ انتشار: 1393/06/22
لیست چهل و هشتمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 137
تاریخ انتشار: 1393/06/19
لیست چهل و هفتمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 136
تاریخ انتشار: 1393/06/18
لیست چهل و ششمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 135
تاریخ انتشار: 1393/06/17
لیست چهل و پنجمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 134
تاریخ انتشار: 1393/06/12
لیست چهل و چهارمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 133
تاریخ انتشار: 1393/06/08
لیست چهل و سومین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 132
تاریخ انتشار: 1393/06/05
لیست چهل و دومین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 131
تاریخ انتشار: 1393/06/03
لیست چهل و یکمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 130
تاریخ انتشار: 1393/06/02
پیرو اطلاعیه شماره 59، لیست دوازدهمین گروه ، شامل 170 نفر از مشترکینی که یا در نظرسنجی شرکت ننموده اند یا به گزینه (ب) رأی داده بودند و پس از صدور اطلاعیه مذکور، نظر خود را تغییر داده و تقاضای تسویه نقدی نموده اند، ذیلاً درج و بدینوسیله اعلام میدارد،مراتب به استحضار ریاست محترم دادگاه رسید، فرمودند با انتقال اسامی یادشدگان به لیست واگذاری موافقت می شود. ...
اطلاعیه شماره 129
تاریخ انتشار: 1393/06/02
در اجرای اطلاعیه شماره 57 دائر بر اعلام فراخوان و برنامه زمانبندی مراجعه متقاضیان واگذاری قدرالسهم خود در پروژه مذکور و انجام تسویه حساب مالی، ضمن سپاسگزاری از حسن ظن و همکاری کلیه مشترکین محترم ، بدینوسیله لیست دهمین گروه از مشترکین متقاضی واگذاری قدرالسهم مشتمل بر 200 نفر که با آنان بصورت کامل تسویه حساب نقدی شده است ، ذیلاً انتشار می یابد. مراتب، جهت استحضار آگهی می گردد. ...
اطلاعیه شماره 128
تاریخ انتشار: 1393/06/02
لیست چهلمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 127
تاریخ انتشار: 1393/06/01
لیست سی و نهمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 126
تاریخ انتشار: 1393/05/29
پیرو اطلاعیه شماره 123، بدینوسیله به آگاهی می رساند : 1-برای پروژه مذکور مستند به پروانه ساختمانی صادره ، تعداد 690 واحد تعریف شده است. لیکن متهم رضا ریاضی تعداد 1150 نفر را برای پروژه مذکور عضو گیری نموده است. 2-با مذاکرات بعمل آمده با شهرداری منطقه 5 در خلال دو سال گذشته ، تعداد واحدپذیری به تعداد 965 واحد افزایش یافته است، با اینحساب پروژه مذکور تعداد 185 عضو مازاد داشته است. 3-تا کنون با 88 نفر از اعضاء پروژه مذکور تسویه نقدی شده است و بنابراین مانده اعضاء مازاد پروژه 97 نفر می باشد. 4-بنا به مراتب آمده در روزهای آینده ضمن آغاز عملیات عمرانی پروژه، کلیه اعضاء طی اطلاعیه جداگانه مجدداً فراخوان شده و لیست 965 نفر از مشترکین واجد شرایط با اولویت قراردادن زمان ثبت نام آنان تثبیت ومابقی در زمره مشترکین مازاد با سازکارمناسبی تسویه حساب خواهند شد. ...
اطلاعیه شماره 125
تاریخ انتشار: 1393/05/29
احتراماً، در خصوص آخرین وضعیت تعیین تکلیف شکات و مالباختگان پرونده مذکور به شرح ذیل به آگاهی می رساند : 1-تعداد کل مالباختگان متهم مذکور شامل 2241 نفر. 2-تعداد شکات و مالباختگانی که از طریق تحویل واحد تسویه شده اند شامل 328 نفر. تذکار : پروژه های شقایق،گلستان، شهید عراقی، انتظاری،افق شرقی، افق غربی و دو بلوک A,G آرام تکمیل و تحویل اشخاص ذینفع شده است. 3-همچنین با تعداد 164 نفر نیز تسویه نقدی شده است. 4-باقیمانده مشترکین پرونده مذکور شامل 1749 نفر می باشد که با این تعداد نیز از طریق تحویل واحد یا تسویه نقدی تدریجاً تسویه حساب انجام خواهد شد. ...
اطلاعیه شماره 124
تاریخ انتشار: 1393/05/29
لیست سی و هشتمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 123
تاریخ انتشار: 1393/05/28
احتراماً، با اتمام پروژه های متفرقه و تسویه بالغ بر 7000 نفر از شکات پرونده های متهمین ریاضی و فروغی، حسب دستور ریاست محترم شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، برنامه تکمیل بلوک های پروژه مذکور در دستور کار منظور شده است. در این خصوص ضمن تهیه فصل مشترک، قراردادهای لازم با پیمانکاران ذیصلاح در حال انعقاد قرار دارد،مراتب بدینوسیله اعلام،اطلاعات تکمیلی متعاقباً آگهی خواهد شد. ...
اطلاعیه شماره 122
تاریخ انتشار: 1393/05/28
احتراماً، لیست سی و هفتمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 121
تاریخ انتشار: 1393/05/27
احتراماً، لیست سی و ششمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. از مشترکین محترم مربوطه تقاضا دارد به منظور اطلاع از زمان و مکان مراجعه به کارتابل شخصی امور مشترکین در سایت دفترنمایندگی شعبه36 مراجعه نمایند. ...
اطلاعیه شماره 120
تاریخ انتشار: 1393/05/26
احتراماً، لیست سی و پنجمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 119
تاریخ انتشار: 1393/05/25
لیست سی و چهارمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 118
تاریخ انتشار: 1393/05/22
لیست سی و سومین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. از مشترکین محترم مربوطه تقاضا دارد به منظور اطلاع از زمان و مکان مراجعه به کارتابل شخصی امور مشترکین در سایت دفترنمایندگی شعبه36 مراجعه نمایند. ...
اطلاعیه شماره 117
تاریخ انتشار: 1393/05/21
لیست سی و دومین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. از مشترکین محترم مربوطه تقاضا دارد به منظور اطلاع از زمان و مکان مراجعه به کارتابل شخصی امور مشترکین در سایت دفترنمایندگی شعبه36 مراجعه نمایند. ...
اطلاعیه شماره 116
تاریخ انتشار: 1393/05/20
لیست سی و یکمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 115
تاریخ انتشار: 1393/05/19
لیست شماره سی از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. از مشترکین محترم مربوطه تقاضا دارد به منظور اطلاع از زمان و مکان مراجعه به کارتابل شخصی امور مشترکین در سایت دفترنمایندگی شعبه36 مراجعه نمایند. ...
اطلاعیه شماره 114
تاریخ انتشار: 1393/05/15
لیست بیست و نهمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. از مشترکین محترم مربوطه تقاضا دارد به منظور اطلاع از زمان و مکان مراجعه به کارتابل شخصی امور مشترکین در سایت دفترنمایندگی شعبه36 مراجعه نمایند. ...
اطلاعیه شماره 113
تاریخ انتشار: 1393/05/04
لیست یازدهمین گروه ، شامل 100 نفر از مشترکینی که یا در نظرسنجی شرکت ننموده اند یا به گزینه (ب) رأی داده بودند و پس از صدور اطلاعیه مذکور، نظر خود را تغییر داده و تقاضای تسویه نقدی نموده اند، ذیلاً درج و بدینوسیله اعلام میدارد،مراتب به استحضار ریاست محترم دادگاه رسید، فرمودند با انتقال اسامی یادشدگان به لیست واگذاری موافقت می شود. ...
اطلاعیه شماره 112
تاریخ انتشار: 1393/05/04
بدینوسیله لیست نهمین گروه از مشترکین متقاضی واگذاری قدرالسهم مشتمل بر 100 نفر که با آنان بصورت کامل تسویه حساب نقدی شده است ، ذیلاً انتشار می یابد. مراتب، جهت استحضار آگهی می گردد. ...
اطلاعیه شماره 111
تاریخ انتشار: 1393/04/09
لیست دهمین گروه ، شامل 170 نفر از مشترکینی که یا در نظرسنجی شرکت ننموده اند یا به گزینه (ب) رأی داده بودند و پس از صدور اطلاعیه مذکور، نظر خود را تغییر داده و تقاضای تسویه نقدی نموده اند، ذیلاً درج و بدینوسیله اعلام میدارد،مراتب به استحضار ریاست محترم دادگاه رسید، فرمودند با انتقال اسامی یادشدگان به لیست واگذاری موافقت می شود. موضوع بدینوسیله آگهی و اضافه می دارد اطلاعات تکمیلی در خصوص زمان و مکان مراجعه بمنظور تسویه نقدی متعاقباً اعلام می گردد ...
اطلاعیه شماره 110
تاریخ انتشار: 1393/04/09
بدینوسیله لیست هشتمین گروه از مشترکین متقاضی واگذاری قدرالسهم مشتمل بر 100 نفر که با آنان بصورت کامل تسویه حساب نقدی شده است ، ذیلاً انتشار می یابد. مراتب، جهت استحضار آگهی می گردد ...
اطلاعیه شماره 109
تاریخ انتشار: 1393/03/25
لیست بیست و هشتمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 108
تاریخ انتشار: 1393/03/21
بدینوسیله لیست هفتمین گروه از مشترکین متقاضی واگذاری قدرالسهم مشتمل بر 100 نفر که با آنان بصورت کامل تسویه حساب نقدی شده است ، ذیلاً انتشار می یابد. ...
اطلاعیه شماره 107
تاریخ انتشار: 1393/03/21
پیرو اطلاعیه شماره 59، لیست نهمین گروه ، شامل 200 نفر از مشترکینی که یا در نظرسنجی شرکت ننموده اند یا به گزینه (ب) رأی داده بودند و پس از صدور اطلاعیه مذکور، نظر خود را تغییر داده و تقاضای تسویه نقدی نموده اند، ذیلاً درج و بدینوسیله اعلام میدارد،مراتب به استحضار ریاست محترم دادگاه رسید، فرمودند با انتقال اسامی یادشدگان به لیست واگذاری موافقت می شود. ...
اطلاعیه شماره 106
تاریخ انتشار: 1393/03/21
لیست بیست و هفتمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 105
تاریخ انتشار: 1393/03/19
لیست بیست و ششمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 104
تاریخ انتشار: 1393/03/18
لیست بیست و پنجمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. از مشترکین محترم مربوطه تقاضا دارد به منظور اطلاع از زمان و مکان مراجعه به کارتابل شخصی امور مشترکین در سایت دفترنمایندگی شعبه36 مراجعه نمایند. ...
اطلاعیه شماره 103
تاریخ انتشار: 1393/03/13
لیست بیست و چهارمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. از مشترکین محترم مربوطه تقاضا دارد به منظور اطلاع از زمان و مکان مراجعه به کارتابل شخصی امور مشترکین در سایت دفترنمایندگی شعبه36 مراجعه نمایند. ...
اطلاعیه شماره 102
تاریخ انتشار: 1393/03/07
لیست بیست و سومین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 101
تاریخ انتشار: 1393/03/04
لیست بیست و دومین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 100
تاریخ انتشار: 1393/02/31
بیست و یکمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 99
تاریخ انتشار: 1393/02/30
لیست بیستمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. از مشترکین محترم مربوطه تقاضا دارد به منظور اطلاع از زمان و مکان مراجعه به کارتابل شخصی امور مشترکین در سایت دفترنمایندگی شعبه36 مراجعه نمایند. ...
اطلاعیه شماره 98
تاریخ انتشار: 1393/02/28
لیست هشتمین گروه ، شامل 100 نفر از مشترکینی که یا در نظرسنجی شرکت ننموده اند یا به گزینه (ب) رأی داده بودند و پس از صدور اطلاعیه مذکور، نظر خود را تغییر داده و تقاضای تسویه نقدی نموده اند، ذیلاً درج و بدینوسیله اعلام میدارد،مراتب به استحضار ریاست محترم دادگاه رسید، فرمودند با انتقال اسامی یادشدگان به لیست واگذاری موافقت می شود. ...
اطلاعیه شماره 97
تاریخ انتشار: 1393/02/27
لیست ششمین گروه از مشترکین متقاضی واگذاری قدرالسهم مشتمل بر 200 نفر که با آنان بصورت کامل تسویه حساب نقدی شده است ، ذیلاً انتشار می یابد ...
اطلاعیه شماره 96
تاریخ انتشار: 1393/02/16
لیست هفتمین گروه ، شامل 100 نفر از مشترکینی که یا در نظرسنجی شرکت ننموده اند یا به گزینه (ب) رأی داده بودند و پس از صدور اطلاعیه مذکور، نظر خود را تغییر داده و تقاضای تسویه نقدی نموده اند، ذیلاً درج و بدینوسیله اعلام می دارد ...
اطلاعیه شماره 95
تاریخ انتشار: 1393/02/13
لیست پنجمین گروه از مشترکین متقاضی واگذاری قدرالسهم مشتمل بر 100 نفر که با آنان بصورت کامل تسویه حساب نقدی شده است ، ذیلاً انتشار می یابد ...
اطلاعیه شماره 94
تاریخ انتشار: 1393/02/09
لیست چهارمین گروه از مشترکین متقاضی واگذاری قدرالسهم مشتمل بر 100 نفر که با آنان بصورت کامل تسویه حساب نقدی شده است ، ذیلاً انتشار می یابد ...
اطلاعیه شماره 93
تاریخ انتشار: 1393/02/09
لیست نوزدهمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 92
تاریخ انتشار: 1393/02/07
لیست هجدهمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد ...
اطلاعیه شماره 91
تاریخ انتشار: 1393/02/07
لیست هفدهمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 90
تاریخ انتشار: 1393/02/04
لیست شانزدهمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد ...
اطلاعیه شماره 89
تاریخ انتشار: 1393/02/03
لیست پانزدهمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 88
تاریخ انتشار: 1393/02/02
پیرو اطلاعیه شماره 59، لیست ششمین گروه ، شامل 100 نفر از مشترکینی که یا در نظرسنجی شرکت ننموده اند یا به گزینه (ب) رأی داده بودند و پس از صدور اطلاعیه مذکور، نظر خود را تغییر داده و تقاضای تسویه نقدی نموده اند، ذیلاً درج و بدینوسیله اعلام می دارد، ...
اطلاعیه شماره 87
تاریخ انتشار: 1393/02/01
احتراماً، با نظر به اینکه تعدادی از مشترکین محترم پروژه بدلیل حضور در شهرستانها یا بیماری موفق به حضور بموقع برای تسویه حساب نشده اند، روزهای شنبه مورخ 6/2/1393 لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 11/2/1393 جهت تسویه حساب این عده تعیین شده است ...
اطلاعیه شماره 86
تاریخ انتشار: 1393/02/01
لیست تعداد 3327 نفر از مشترکینی که قبلاٌ با آنها تسویه حساب نقدی شده است، ...
اطلاعیه شماره 85
تاریخ انتشار: 1393/01/31
فراخوان مرحله دوم متقاضیان واگذاری قدرالسهم مشترکین پروژه راه آهن ...
اطلاعیه شماره 84
تاریخ انتشار: 1393/01/30
فراخوان مرحله اول متقاضیان واگذاری قدرالسهم مشترکین پروژه راه آهن ...
اطلاعیه شماره 83
تاریخ انتشار: 1393/01/30
تسویه حساب سایر پروژه های متهم فروغی ...
اطلاعیه شماره 82
تاریخ انتشار: 1393/01/27
فراخوان مرحله چهاردهم متقاضیان واگذاری قدرالسهم ...
اطلاعیه شماره 81
تاریخ انتشار: 1393/01/26
فراخوان مرحله سیزدهم متقاضیان واگذاری قدرالسهم ...
اطلاعیه شماره 80
تاریخ انتشار: 1393/01/26
لیست پنجمین گروه ، شامل 70 نفر ...
اطلاعیه شماره 79
تاریخ انتشار: 1393/01/26
لیست سومین گروه تسویه شده ...
اطلاعیه شماره 78
تاریخ انتشار: 1393/01/25
فراخوان مرحله دوازدهم متقاضیان واگذاری قدرالسهم ...
اطلاعیه شماره 77
تاریخ انتشار: 1393/01/24
فراخوان مرحله یازدهم متقاضیان واگذاری قدرالسهم ...
اطلاعیه شماره 76
تاریخ انتشار: 1393/01/24
چهارمین گروه ...
اطلاعیه شماره 75
تاریخ انتشار: 1393/01/24
لیست دومین گروه تسویه شده ها ...
اطلاعیه شماره 74
تاریخ انتشار: 1393/01/23
فراخوان مرحله دهم متقاضیان واگذاری قدرالسهم ...
اطلاعیه شماره 73
تاریخ انتشار: 1393/01/20
فراخوان مرحله نهم ...
اطلاعیه شماره 72
تاریخ انتشار: 1393/01/19
لیست تسویه حساب نقدی ...
اطلاعیه شماره 71
تاریخ انتشار: 1393/01/19
لیست هشتمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم ...
اطلاعیه شماره 70
تاریخ انتشار: 1393/01/18
لیست هفتمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره69
تاریخ انتشار: 1393/01/17
پیرو اطلاعیه شماره 59، لیست سومین گروه ، شامل 136 نفر از مشترکینی که یا در نظرسنجی شرکت ننموده اند یا به گزینه (ب) رأی داده بودند و پس از صدور اطلاعیه مذکور، نظر خود را تغییر داده و تقاضای تسویه نقدی نموده اند، ذیلاً درج و بدینوسیله اعلام می دارد ...
اطلاعیه شماره68
تاریخ انتشار: 1393/01/17
لیست ششمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد ...
اطلاعیه شماره 67
تاریخ انتشار: 1392/12/28
امکان ثبت تقاضای واگذاری قدرالسهم در اطلاعیه شماره 59 در ایام تعطیلات نوروزی ...
اطلاعیه شماره 66
تاریخ انتشار: 1392/12/27
روند تسویه مالی با مشترکین محترم تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 28/12/92 ادامه خواهد داشت ...
اطلاعیه شماره 65
تاریخ انتشار: 1392/12/26
لیست دومین گروه ، شامل 212 نفر از مشترکینی که یا در نظرسنجی شرکت ننموده اند یا به گزینه (ب) رأی داده بودند و پس از صدور اطلاعیه مذکور، نظر خود را تغییر داده و تقاضای تسویه نقدی نموده اند، ذیلاً درج و بدینوسیله اعلام می دارد،مراتب به استحضار ریاست محترم دادگاه رسید، فرمودند با انتقال اسامی یادشدگان به لیست واگذاری موافقت می شود. ...
اطلاعیه شماره 64
تاریخ انتشار: 1392/12/21
لیست پنجمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد ...
اطلاعیه شماره 63
تاریخ انتشار: 1392/12/21
پیرو اطلاعیه شماره 59، لیست 201 نفر از مشترکینی که یا در نظرسنجی شرکت ننموده اند یا به گزینه (ب) رأی داده بودند و پس از صدور اطلاعیه مذکور، نظر خود را تغییر داده و تقاضای تسویه نقدی نموده اند، ذیلاً درج و بدینوسیله اعلام می دارد ...
اطلاعیه شماره 62
تاریخ انتشار: 1392/12/19
لیست چهارمین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 61
تاریخ انتشار: 1392/12/18
لیست سومین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 60
تاریخ انتشار: 1392/12/18
قابل توجه مشترکین محترم پروژه نگین غرب موضوع : فراخوان مرحله دوم متقاضیان واگذاری قدرالسهم ...
اطلاعیه شماره 59: متقاضیان واگذاری قدرالسهم خویش و تسویه نقدی
تاریخ انتشار: 1392/12/17
قابل توجه متقاضیان واگذاری قدرالسهم خویش و تسویه نقدی ...
اطلاعیه شماره 58: فراخوان متقاضیان واگذاری قدرالسهم
تاریخ انتشار: 1392/12/17
لیست اولین گروه از مشترکین فراخوان شده جهت واگذاری قدرالسهم خود در پروژه و انجام تسویه حساب نقدی ...
اطلاعیه شماره 57
تاریخ انتشار: 1392/12/14
برنامه زمانبندی فراخوان متقاضیان واگذاری قدرالسهم خود در پروژه مذکور تعیین و طی شرحی در کارتابل بخش مشترکین سایت دفتر نمایندگی شعبه 36 درج شده است. ...
اطلاعیه شماره 56
تاریخ انتشار: 1392/12/14
مشترکین محترم برای پاسخگویی به ابهامات خود ، می توانند از روز شنبه مورخ 17/12/1392 همه روزه به استثناء روزهای تعطیل در ساعات اداری ازطریق کارتابل بخش مشترکین سایت دفتر نمایندگی شعبه 36 یا شماره تلفنهای 09104591863 و09104591873 تماس حاصل و پاسخ سوالات یا ابهامات احتمالی را دریافت نمایند ...
اطلاعیه شماره 55
تاریخ انتشار: 1392/12/11
گزارش آخرین وضعیت مشترکین و شکات تعیین تکلیف شده ...
اطلاعیه شماره 54
تاریخ انتشار: 1392/12/11
فراخوان اعضایی که درخواست ثمن کرده اند ...
اطلاعیه شماره 53
تاریخ انتشار: 1392/11/23
وضعیت عوارض صدور پروانه پروژه نگین غرب ...
اطلاعیه شماره 52
تاریخ انتشار: 1392/11/21
ارزش افزوده اراضی نگین غرب ...
اطلاعیه شماره 51
تاریخ انتشار: 1392/11/12
نظرسنجی در خصوص تعیین وضعیت پروژه نگین غرب ...
اطلاعیه شماره 50
تاریخ انتشار: 1392/08/30
گزارش اهم اقدامات انجام شده در خصوص تعیین تکلیف شکات و مشترکین مربوطه جهت ملاحظه و بهره‌برداری از نظر میگذرد ...
اطلاعیه شماره 49
تاریخ انتشار: 1392/05/12
وبسایت حاضر از تاریخ 23/05/92، به منظور اعمال پاره ای تغییرات، جهت همخوانی با طرح اینترنت ملی، به مدت دو هفته از دسترس خارج خواهد شد. ...
اطلاعیه شماره 48 آخرین مهلت ثبت اطلاعات مرتبطین
تاریخ انتشار: 1391/07/18
پیرو اطلاعیه شماره 34،مبنی بر تعیین تکلیف پروژه ها و مشترکین گذشته و جاری مربوط به متهمین فروغی و ریاضی بدینوسیله اعلام می دارد آخرین مهلت ثبت اطلاعات مرتبطین پروژه های تحت سرپرستی تا تاریخ 20/7/1391 اعلام و آگهی می گردد. ...
اطلاعیه شماره 47 (تمدید ثبت کدملی)
تاریخ انتشار: 1391/05/25
بدینوسیله مدت یک هفته دیگر، برای تکمیل و ارسال اطلاعات مربوطه (کدملی) اختصاص می یابد.بدیهی است مهلت فوق تمدید نخواهد شد. ...
اطلاعیه شماره 46 پروژه گلستان
تاریخ انتشار: 1391/05/23
نظر به آماده شدن پروژه گلستان، از مشترکین واجد شرایط مربوطه تقاضا می شود، ضمن آماده نمودن مدارک و مستندات خود شامل اصل قرارداد و فیش های واریزی، همچنین آخرین نشانی محل سکونت و شماره تماس خود را روی سایت ملاحظه و در صورت لزوم اصلاحات لازم را معمول و منتظر تماس تلفنی به منظور فراخوان باشند. ...
اطلاعیه شماره 45 ثبت کد ملی
تاریخ انتشار: 1391/05/16
به اطلاع کلیه مشترکین پروژه های تحت سرپرستی می رساند، حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار این آگهی ، نسبت به ثبت کد ملی خود در وب سایت دفتر نمایندگی (در قسمت کارتابل الکترونیک) اقدام نمایید. ...
اطلاعیه شماره 44 : آخرین وضعیت ورود اطلاعات قراردادهای مشترکین و واریزیهای آنان
تاریخ انتشار: 1391/05/09
پیرو اطلاعیه شماره 36،بدینوسیله آخرین وضعیت ورود اطلاعات قراردادهای مشترکین و واریزیهای آنان، منتهی به تاریخ 09/05/1391 به شرح ذیل آگهی می گردد : ...
اطلاعیه شماره 43: قابل توجه کلیه مشترکین املاک تحت سرپرستی
تاریخ انتشار: 1391/05/02
بمنظور تسهیل در ارتباط مشترکین با این دفتر علاوه بر دیدارگاه،کارتابل و تماس تلفنی؛زمینه ارسال پیامک نیز فراهم گردیده و مشترکین می توانند ابهامات و سوالات خود را به شماره 09301293856 صرفاً پیامک نمایند. ...
اطلاعیه شماره 42: قابل توجه کلیه مشترکین تعیین واحد شده پروژه نگین غرب
تاریخ انتشار: 1391/05/02
آخرین مهلت اعلام اعتراضات مربوط به تعیین واحد آزمایشی در پروژه نگین غرب 30/4/91 بوده است.بدینوسیله اختتامیه وصول اعتراضات اعلام می گردد. ...
اطلاعیه شماره 41:قابل توجه مشترکین محترم پروژه همت (گلستان و پونک)
تاریخ انتشار: 1391/04/04
نظر به عدم مراجعه 10 نفر از مشترکین مشروحه ذیل، بدینوسیله برای آخرین نوبت، از مشارالیهم دعوت می گردد ، جهت تعیین تکلیف حداکثر تا تاریخ 20/4/1391 به دفتر نمایندگی مستقر در دادگاه مراجعه نمایند. ...
اطلاعیه شماره 40: قابل توجه مشترکین محترم پروژه نگین غرب
تاریخ انتشار: 1391/03/31
با توجه به امتیازبندی صورت گرفته که بر اساس تاریخ قرارداد و مبالغ واریزی انجام پذیرفته است، از عموم مشترکین تعیین واحد شده جدید در پروژه نگین غرب تقاضا دارد، در صورتیکه نسبت به تعیین واحد آزمایشی خود ابهام یا اعتراض دارند، مراتب را حداکثر تا مورخ 30/4/1391 در بخش رفع ابهام از اطلاعات مرتبطین وب‌ سایت حاضر منعکس فرمایند. ...
اطلاعیه شماره 39: کروکی و تصویر محل استقرار پروژه های زیرگروه نگین غرب
تاریخ انتشار: 1391/03/27
کروکی و تصویر محل استقرار پروژه های زیر گروه نگین غرب ...
اطلاعیه شماره 38: تعیین واحد 5103 نفر از مشترکین باقی مانده در پروژه نگین غرب
تاریخ انتشار: 1391/03/24
تعیین واحد 5103 نفر از مشترکین باقی مانده در پروژه نگین غرب ...
اطلاعیه شماره 37
تاریخ انتشار: 1391/03/21
نظر به استقبال شدید مشترکین و ارسال تعداد زیادی از واریزیهای ثبت نشده و مشاهده مغایرت های قابل توجه بین اسناد ارسالی با دفاتر مالی متهمین ، برابر اعلام مبادی ذیربط در خصوص تقاضای فرصت بیشتر به منظور انجام عملیات رفع مغایرت ، ...
اطلاعیه شماره 36
تاریخ انتشار: 1391/03/07
احتراماً، پیرو اطلاعیه شماره 31، بدینوسیله آخرین وضعیت ورود اطلاعات قراردادهای مشترکین و واریزی های آنان ، منتهی به تاریخ 6/3/1391 به شرح ذیل آگهی می گردد : ...
اطلاعیه شماره 35 مشترکین محترم پروژه همت (گلستان و پونک)
تاریخ انتشار: 1391/03/06
نظر به اینکه تعداد 19 مشترک تا کنون مراجعه ننموده اند، لذا ضمن اعلام اسامی مشارالیهم به شرح ذیل، اعلام می دارد، چنانچه تا مورخ 20/03/1391 مراجعه ننمایند به منزله انصراف تلقی شده و عواقب حذف آنان از پروژه مذکور بعهده مشترکین مربوطه خواهد بود. ...
اطلاعیه شماره 34 قابل توجه مشترکین پروژه های مرتبط با متهمین فروغی و ریاضی
تاریخ انتشار: 1391/02/16
مشترکین پروژه های سابق و جاری متهمین به جزء پروژه های نگین غرب ، انتظاری،شقایق و افق شرقی مخاطب اطلاعیه حاضر می باشند و طی آن از کلیه مشترکین تقاضا شده است ضمن انطباق اطلاعات مندرج در وبسایت با اطلاعات آخرین قرارداد منعقده مغایرت های موجود را درج و گزارش نمایند. ...
اطلاعیه شماره 33 قابل توجه کلیه مشترکین تعیین واحد نشده (پروژه نگین غرب)
تاریخ انتشار: 1391/02/16
پیشتر تعداد 739 نفر از مشترکین پروژه نگین غرب تعیین واحد شده اند. طی اطلاعیه حاضر، فرایند تعیین واحد 5128 نفر باقیمانده به شرح مندرج در متن اطلاعیه آغاز میگردد ...
اطلاعیه شماره 32: قابل توجه مشترکین تعیین واحد شده در بلوک های C1,C2,C3,C4,C5 , B7,B8 و A6 نگین غرب
تاریخ انتشار: 1391/02/13
فرایند دعوت از 472 نفر از مشترکین بلوک های مذکور با هدف رسیدگی به حساب واریزی ها ، تعیین تکلیف و وصول مطالبات و نهایتاً تحویل واحدهای احداث شده آغاز شده است ...
اطلاعیه شماره 31
تاریخ انتشار: 1391/01/20
احتراماً، بدینوسیله آخرین وضعیت ورود اطلاعات قراردادهای مشترکین پروژه های تحت سرپرستی منتهی به تاریخ 19/1/1391 به شرح ذیل آگهی می گردد : ...
اطلاعیه شماره 30
تاریخ انتشار: 1391/01/20
با توجه به اینکه تعدادی از مشترکین پروژه مذکور، بدلیل تغییر آدرس پستی و شماره تماس و همچنین عدم دسترسی به سایت دفتر نمایندگی و نهایتاً ...
اطلاعیه شماره 29
تاریخ انتشار: 1391/01/20
احتراماً، پیرو اطلاعیه های شماره 23-24 و 25 از عموم مشترکین مازاد بلوک A7 الی A11 پروژه نگین غرب که با توجه به امتیازبندی صورت گرفته بر اساس تاریخ قرارداد و مبالغ واریزی، ...
اطلاعیه شماره 28: قابل توجه مشترکین تعیین واحد شده در بلوک های C5,C4,C3,C2,C1 ، B7,B8 و A6 پروژه نگین غرب
تاریخ انتشار: 1391/01/20
از مشترکین محترم مربوطه، تقاضا می شود ضمن آماده نمودن مدارک و مستندات خود شامل اصل قرارداد، فیش های واریزی، ... ...
اطلاعیه شماره 27
تاریخ انتشار: 1390/12/21
احتراماً، بدینوسیله اعلام می دارد ، اطلاعات مربوط به 1500 قرارداد به همراه 500 قطعه عکس مشترکین پروژه نگین غرب در روز جاری بر روی وبسایت قرار گرفت ...
اطلاعیه شماره 26
تاریخ انتشار: 1390/12/18
موضوع : تثبیت عضویت مشترکین در واحدهای باقی مانده بلوک A7 الی A11 پروژه نگین غرب ...
اطلاعیه شماره 25
تاریخ انتشار: 1390/12/15
احتراماً، پیرو اطلاعیه شماره 23 ذیلاً لیست امتیازات مربوط به مشترکین مربوطه برای انتخاب واحدهای جدید که بر اساس تاریخ قرارداد و مبلغ واریزی توسط رایانه انجام شده است ، انتشار می یابد. ...
اطلاعیه شماره 24
تاریخ انتشار: 1390/12/15
احتراماً، پیرو اطلاعیه شماره 23 ذیلاً لیست امتیازات مربوط به انتخاب واحدهای جدید (رزرو) که توسط رایانه بر اساس اختلاف طبقات و نورپذیری انجام پذیرفته است، انتشار می یابد. ...
اطلاعیه شماره 23
تاریخ انتشار: 1390/12/14
احتراماً، به اطلاع می رساند سابقاً در بلوک مذکور، توسط متهم ، بدون توجه به ظرفیت آن بلوک (98 واحدی) تعداد 739 مشترک مازاد پذیرش می گردد. لذا پس از بررسی و احراز موضوع ، تعداد 98 عضو به ترتیب تاریخ قرارداد ، د ر بلوک مذکور تثبیت و ...
اطلاعیه شماره 22
تاریخ انتشار: 1390/12/14
احتراماً، از مشترکین محترم پروژه های مذکور تقاضا می شود، ضمن آماده نمودن مدارک و مستندات، آخرین نشانی محل سکونت و شماره های تماس خود را اعلام نموده و منتظر اطلاعیه و تماس ...
اطلاعیه شماره 21
تاریخ انتشار: 1390/12/11
احتراماً، پیرو اطلاعیه های شماره 6 و 9 صادره در خصوص تکمیل بنای پروژه 82 واحدی شقایق (بلوار فردوس) و لزوم تسویه حساب با مشترکین مربوطه ، بدینوسیله گزارش اقدامات انجام شده آگهی می گردد: ...
اطلاعیه شماره 20
تاریخ انتشار: 1390/12/11
احتراماً، پیرو اطلاعیه های شماره 6 و 9 صادره در خصوص تکمیل بنای پروژه 15 واحدی انتظاری و لزوم تسویه حساب با مشترکین مربوطه ، بدینوسیله گزارش اقدامات انجام شده آگهی می گردد: ...
اطلاعیه شماره 19
تاریخ انتشار: 1390/12/11
احتراماً، از روز دو شنبه مورخ 15/12/1390، لیست انتظار منصرفین از پروژه های تحت سرپرستی و لیست منصرفین تسویه حساب شده بصورت جداگانه در سایت نشر و قابل روئیت می باشد. ...
اطلاعیه شماره 18
تاریخ انتشار: 1390/12/11
احتراماً، با نظر به اینکه در خلال سالهای گذشته در خصوص مطالبات پیمانکاران و مشاورین پروژه های مذکور رسیدگی نشده است، مراتب آگهی از روز یکشنبه مورخ 14/12/1390 فرم ویژه ...
اطلاعیه شماره 17
تاریخ انتشار: 1390/12/11
احتراماً، بدینوسیله اعلام می دارد ، اطلاعات قرارداد مشترکین پروژه های شقایق (فردوس)، افق شرقی و 2600 نفر از مشترکین پروژه نگین غرب بر روی سایت قرار گرفت . مشترکین مربوطه ...
اطلاعیه شماره ۱۶
تاریخ انتشار: 1390/12/09
بدینوسیله اعلام می دارد، اطلاعات واریزی 7226 نفر از مشترکین جاری و حذف شدگان سابق پروژه نگین غرب بر روی سایت قرار گرفت. ...
اطلاعیه شماره ۱۵
تاریخ انتشار: 1390/12/09
بدینوسیله اعلام می‌دارد، اطلاعات واریزی 2200 نفر از مشترکین موجود و حذف شدگان سابق پروژه های مربوط به متهم ریاضی بر روی سایت قرار گرفت ...
اطلاعیه شماره ۱۴
تاریخ انتشار: 1390/12/02
احتراماً،بدینوسیله به اطلاع مشترکین پروژه های فوق می رساند، برای مشاهده اطلاعات خود، در قسمت شماره قرارداد می بایست صرفاً از عدد شماره قرارداد ...
اطلاعیه شماره ۱۳
تاریخ انتشار: 1390/11/27
به منظور پیشگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی، از درج و انتشار شماره قرارداد خود در قسمت دیدارگاه که محل مراجعه عمومی است جدا خودداری فرمایید ...
اطلاعیه شماره ۱۲
تاریخ انتشار: 1390/11/27
با عنایت به تغییر شماره قراردادهای مشترکین محترم پروژه‌های مروارید (مربوط به متهم ریاضی)بدینوسیله از عموم اعضای مربوطه، تقاضا می‌شود به منظور دریافت شماره قرارداد جدید، به دفتر امور مشترکین مستقر در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران مراجعه فرمایید ...
اطلاعیه شماره ۱۱
تاریخ انتشار: 1390/11/27
اطلاعات انفرادی، مشخصات قراردادها و صورت وضعیت‌های مالی کلیه اعضاء درحال انتقال به قسمت مشترکین پروژه‌های سایت حاضر می‌باشد. ...
اطلاعیه شماره ۱۰
تاریخ انتشار: 1390/11/27
سایت اختصاصی دفتر نمایندگی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران، ویژه اطلاع رسانی به مشترکین پروژه‌های مذکور در روز یکشنبه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ با حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای زرگر ریاست محترم دادگاه رسماً افتتاح خواهد شد ...
اطلاعیه شماره ۹
تاریخ انتشار: 1390/11/18
قابل توجه مشترکین محترم پروژه های شقایق (بلوار فردوس) و انتظاری ...
اطلاعیه شماره ۸
تاریخ انتشار: 1390/11/17
فرایند تعیین واحدهای پروژه مذکور برای حدود 5000 نفر از اعضاء آن، از روز دو شنبه مورخ 10/11/1390 آغاز و همزمان تعداد 736 نفراز مشترکین بلاتکلیف بلوکهای A7 و A11 از روز چهارشنبه مورخ 12/11/1390 مطابق برنامه زمانبندی دعوت و تعیین تکلیف خواهند شد ...
اطلاعیه شماره ۷
تاریخ انتشار: 1390/10/16
احتراماً، مدتی است که وابستگان به متهم فروغی در پروژه های کوچکی که در سایه پروژه های بزرگتر دیده نشده اند ، از برخی مشترکین به بهانه تکمیل پروژه ها مبادرت به جمع آوری پول می نمایند، در ماه گذشته ...
اطلاعیه شماره ۶
تاریخ انتشار: 1390/10/15
پروژه 82 واحدی شقایق تکمیل شده است و انشاء اله در خلال ماه جاری تحویل خواهد شد. ...
اطلاعیه شماره ۵
تاریخ انتشار: 1390/10/14
با لطف الهی و تأکیدات ریاست محترم شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و تمهیدات بعمل آمده، چرخه تعیین واحد بیش از 5000 نفر از مشترکین نگین غرب از روز دو شنبه مورخ 10/11/1390 آغاز خواهد شد. ...
اطلاعیه شماره ۴
تاریخ انتشار: 1390/10/13
پیرو اطلاعیه مربوط به سوء استفاده برخی اشخاص تحت عنوان پذیرش وکالت مشترکین در روز قبل، بدینوسیله خاطرنشان میدارد، اطلاعیه مذکور هیچگاه در صدد بی احترامی به وکلای محترم نبوده است ...
اطلاعیه شماره ۳
تاریخ انتشار: 1390/10/12
با نظر به اخبار واصله در خصوص تحرک برخی اشخاص بعنوان وکیل یا وکلای مشترکین پروژه های یادشده و اخذ وجوهی از آنان، تحت عنوان پیش پرداخت یا علی الحساب حق الوکاله، بدینوسیله به اطلاع عموم مشترکین محترم می رساند که مطابق ضوابط، وکالت می بایستی از سوی دادگاه پذیرفته شده و یک نسخه از وکالتنامه ضمیمه پرونده شود ...
اطلاعیه شماره ۲
تاریخ انتشار: 1390/10/11
طراحی و معرفی وب سایت جدید دفتر نمایندگی شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ...
اطلاعیه شماره ۱
تاریخ انتشار: 1390/10/10
به اطلاع می رساند در روزهای آتی در خصوص تغییر و تحولات دو ماهه اخیر و آخرین وضعیت اقدامات انجام شده اطلاع رسانی خواهد شد. ...
 
   
 
-
.:: كليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر نمایندگی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران مي‌باشد ::.